نتایج جستجو برای عبارت :

شکایت عدم پرداخت نفقه

به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، راه های مطالبه نفقه عبارت است از مطالبه نفقه از طریق شکايت کیفری و مطالبه نفقه از طریق دادگاه حقوقی . منظور از شکايت کیفری عدم پرداخت نفقه این است که عدم پرداخت نفقه جرم است و زن می تواند به دادسرا عمومی و انقلاب مراجعه نمایید و شکايت خود را مطرح نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شکايت کیفری نفقه بر روی لینک زیر کلیک کنید :  www.heyvalaw.com/web/articles/view/838/شکايت-ترک-انفاق.html 
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در ماده 1129 قانون مدنی نفقه و حق طلاق زن مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس این ماده ، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و اام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه شوهر حاکم را وادار به طلاق می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق به علت عدم پرداخت نفقه بر روی لینک زیر کلیک
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، به موجب ماده 1129 قانون مدنی ، " در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و اام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه " . بر اساس این ماده ، در صورتی که زن به دادگاه خانواده مراجعه کند و حکم عدم پرداخت نفقه را گرفته باشد ، با این وجود مرد باز هم نفقه ای نپردازد و یا از پرداخت آن عاجز باشد ،
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در قانون مدنی هیچگونه ماده ای میزان نفقه ماهانه زن را تعیین نکرده است . بلکه در پرداخت نفقه زن ، نیازهای زن در نظر گرفته می شود و البته شأن خانوادگی وی ، میزان تحصیلات ، محل ست و مسائلی از این قبیل . بنابراین ، تعیین مقدار نفقه ماهیانه زن در هر پرونده ای با یکدیگر تفاوت دارد و این قاضی است که حکم می دهد که نفقه ماهیانه زن چقدر است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه میزان نفقه زن ماهانه چقدر است
به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، راه های مطالبه نفقه عبارت است از مطالبه نفقه از طریق شکايت کیفری و مطالبه نفقه از طریق دادگاه حقوقی . منظور از شکايت کیفری عدم پرداخت نفقه این است که عدم پرداخت نفقه جرم است و زن می تواند به دادسرا عمومی و انقلاب مراجعه نمایید و شکايت خود را مطرح نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شکايت کیفری نفقه بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/838/شکايت-ترک-انفاق.html
 
گرفتن نفقه در قانون آمده است وگرفتن آن شرایط وزمانی دارد چه قبل از طلاق چه بعد از طلاق در سایت گروه وکلای پارسای بیشتر بخوانید 
مانیز این مطلب خوب را با شما به اشترا میگذاریم
نفقه زن بعد از جدایی و طلاق
اگر طلاق زوجین رجعی باشد یعنی طلاق به درخواست مرد باشد اولا زوجین در ۳ ماه عده از هم ارث می برند و ثانیا زن مستحقق دریافت نفقه است. غالبا در رای دادگاه طلاق به درخواست زوج، نفقه ایام عده زوجه مشخص می شود.
اما نفقه زن در طلاق بائن –  به مطلب انوا
نفقه به معنای خرج های روزانه است که زن برای گذراندن امورات زندگی به آن ها نیاز دارد . 
پرداخت این قبیل هزینه ها در طول زندگی مشترک بر عهده مرد می باشد و اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند در این صورت برای او مجازات در نظر گرفته می شود .
در تعیین نفقه عوامل مختلفی تاثیر گذار است و باید به وضعیت خانوادگی و تحصیلات او توجه کرد .
وکیل خانواده یسنا به شما عزیزان در زمینه این گونه مشکلات یاری می دهد تا بتوانید مشکلات خود را آسانتر حل کنید .
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که پدر فوت کرده باشد و یا از توانایی مالی برای پرداخت نفقه فرزندان خود برخوردار نباشد ، در این صورت پدر بزرگ یا جد پدری باید نفقه نوه خود را بپردازد . البته گاهی جد پدری از پرداخت نفقه خودداری می کند که در این صورت می توان به دادگاه مراجعه نموده و مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ را خواستار شد . در این صورت اگر پدر بزرگ تمکن مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد و فرزند نیاز به ن
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، با عقد دائم مرد مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود است و در صورتی که مرد از این عمل استنکاف نماید ، زوجه باید برای مطالبه نفقه خود اقدام نماید . از روش های مطالبه مهریه زمانی که مرد از پرداخت نفقه استنکاف کرد و زن می تواند به دو صورت اقدام قضایی نماید عبارتند از :مطالبه نفقه از طریق دادگاه حقوقی و  مطالبه نفقه از طریق مراجع کیفری که در قانون نیز بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد روش های مطالبه
vekalate-online.com
آیا نفقه به ن شاغل تعلق می‌گیرد؟

اول آن که طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. هم چنین وفق ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد دایم نفقه زن برعهده شوهر می‌باشد. صرف برقراری رابطه زوجیت مرد را مکلف به پرداخت نفقه می‌نماید و در این باب تمکین شرط استحقاق زن نسبت به نفقه نیست. اما در صور
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، با عقد دائم مرد مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود است و در صورتی که مرد از این عمل استنکاف نماید ، زوجه باید برای مطالبه نفقه خود اقدام نماید . از روش های مطالبه مهریه زمانی که مرد از پرداخت نفقه استنکاف کرد و زن می تواند به دو صورت اقدام قضایی نماید عبارتند از :مطالبه نفقه از طریق دادگاه حقوقی و  مطالبه نفقه از طریق مراجع کیفری که در قانون نیز بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر
به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، راه های مطالبه نفقه عبارت است از مطالبه نفقه از طریق شکايت کیفری و مطالبه نفقه از طریق دادگاه حقوقی . منظور از شکايت کیفری عدم پرداخت نفقه این است که عدم پرداخت نفقه جرم است و زن می تواند به دادسرا عمومی و انقلاب مراجعه نمایید و شکايت خود را مطرح نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شکايت کیفری نفقه بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/838/شکايت-ترک-انفاق.html
 
s
چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.
1-زوجه باکره می تواند تا زمانی که مهریه آن به طور کامل پرداخت نشده از حق
حبس استفاده کرده و تمکین نکند اما به محض این که یک بار تمکین نماید حق
حبس ساقط می شود در این دوران با وجود عدم تمکین زوجه شما مم به پرداخت
نفقه هستید.شما بعد از پرداخت مهریه زوجه میتوانید دادخواست تمکین بدهید.
2-نداشتن کار شما دلیل موجهی برای عدم پرداخت مهریه و نفقه نخواهد بود و حتی
اگر پدر ایشان هم اعلام کرده باشند شما مم به پرداخت نفقه همسر خود
هستید. لذا اگر باکره
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، طبق این ماده ، " در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) ، تأمین می گردد " . بنابراین ، زن در مدت عده وفات شوهر خود که چهار ماه و ده روز است ، حق دریافت نفقه خواهد داشت . علاوه بر نفقه ای که زن می تواند در مدت عده وفات شوهرش دریافت کند ، بر اساس قانون می تواند برای نفقه گذشته خودش هم اقدام حقوقی انجام بدهد . چرا که نفقه زن به عنوان
نفقه زوجه
برابر ماده 1106 قانون مدنی "در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر
است " این مزیتی استکه قانون گذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب
آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت وم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.فلسفه
این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی ن اموال و در آمد
کافی برای تامین مخارج خود و خانواده ندارند وانگهی اداره خانه و امور
داخلی خانواده وظیفه بس بزرگ است وظیفه آنه
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که پدر فوت کرده باشد و یا از توانایی مالی برای پرداخت نفقه فرزندان خود برخوردار نباشد ، در این صورت پدر بزرگ یا جد پدری باید نفقه نوه خود را بپردازد . البته گاهی جد پدری از پرداخت نفقه خودداری می کند که در این صورت می توان به دادگاه مراجعه نموده و مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ را خواستار شد . در این صورت اگر پدر بزرگ تمکن مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد و فرزند نیاز به نفقه وی داشته باشد
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، طبق این ماده ، " در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) ، تأمین می گردد " . بنابراین ، زن در مدت عده وفات شوهر خود که چهار ماه و ده روز است ، حق دریافت نفقه خواهد داشت . علاوه بر نفقه ای که زن می تواند در مدت عده وفات شوهرش دریافت کند ، بر اساس قانون می تواند برای نفقه گذشته خودش هم اقدام حقوقی انجام بدهد . چرا که نفقه زن به عنوان
نفقه زوجهبرابر ماده 1106 قانون
مدنی "در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است " این مزیتی استکه قانون گذار
ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت وم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.فلسفه
این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی ن اموال و در آمد کافی
برای تامین مخارج خود و خانواده ندارند وانگهی اداره خانه و امور داخلی
خانواده وظیفه بس بزرگ است وظیفه آنهاست
نفقه زوجه
برابر ماده 1106 قانون مدنی "در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است " این مزیتی استکه قانون گذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت وم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی ن اموال و در آمد کافی برای تامین مخارج خود و خانواده ندارند وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده وظیفه بس بزرگ است وظیفه آنهاست و ن
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در دو مورد مطالبه نفقه زنی که شوهرش مرده یا نفقه زن بیوه امکانپذیر است : اولا ؛ از آن جهت که زن بعد از فوت شوهر موظف به نگه داشتن عده وفات شوهر است ، مستحق نفقه نیز خواهد بود . مدت عده وفات شوهر چهار ماه و ده روز است که در این زمان ، زن می تواند دادخواست مطالبه نفقه بعد از فوت شوهر بدهد . دوما ؛ زن می تواند نفقه گذشته خود را هم مطالبه کند . بنابراین ، در صورتی که زن از همسر خود تمکین کرده باشد ولی نفقه ای نگر
پنج ماه عقدم وهمسرم میگوید که هیچ حقی برای دریافت نفقه ویا پول توجیبی ندارم و اجازه سرکارنرفتن هم نمیدهد و انتظار دارد که نیازجنسیشو بموقع برطرف کنم. من هنوز در خانه ی پدرم هستم.✅ پاسخ دوست عزیز،نفقه زن به صراحت ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی که بیان می دارد: همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. پرداخت نفقه پس از زوجیت و در واقع همان اجرای صیغه عقد برقرار می شود. به عبارتی دیگر
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در ماده 1129 قانون مدنی نفقه و حق طلاق زن مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس این ماده ، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و اام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه شوهر حاکم را وادار به طلاق می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ب
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که پدر فوت کرده باشد و یا از توانایی مالی برای پرداخت نفقه فرزندان خود برخوردار نباشد ، در این صورت پدر بزرگ یا جد پدری باید نفقه نوه خود را بپردازد . البته گاهی جد پدری از پرداخت نفقه خودداری می کند که در این صورت می توان به دادگاه مراجعه نموده و مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ را خواستار شد . در این صورت اگر پدر بزرگ تمکن مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد و فرزند نیاز به ن
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در خصوص اینکه نفقه از چه زمانی به زن تعلق می گیرد ، به موجب ماده 1102 قانون مدنی ، " همین که عقد نکاح به طور صحت واقع شد ، رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود " . بنابراین ، می توان گفت که زن به محض اینکه عقد نکاح بسته شد ، استحقاق دریافت نفقه را دارد و به وی نفقه تعلق می گیرد . البته از جمله شرایط پرداخت نفقه به زن ، تمکین از سوی زن می باشد . بنابراین ، در صورتی به زن ن
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که پدر به فرزندان خود نفقه نپردازد ، به استناد ماده 6 قانون حمایت خانواده مادر می تواند دادخواستی تنظیم کرده و ضمن آن مطالبه نفقه فرزندان خود را درخواست کند . دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر برای نفقه زیر 5 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و برای نفقه بالای 5 میلیون تومان باید به دادگاه خانواده دادخواست داد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه دادخواست مطالبه نفقه
یکی از سوالاتی که در مورد نفقه پیش می آید این است که آیا قبل از طلاق هم میشود نفقه گرفت یا فقط در صورت طلاق است که نفقه تعلق میگیرد جواب این سوالتان را در سایت خوب گروه وکلای پارسای جستجو کنید
ما هم این مطلب را برای شما در این بلاگ آورده ایم
مطالبه نفقه زن با وجود زندگی مشترک
اگر مردی نفقه همسر را با وجود تمکین پرداخت نکند زوجه می تواند با دادن دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده و از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطالبه نف
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در قانون مدنی هیچگونه ماده ای میزان نفقه ماهانه زن را تعیین نکرده است . بلکه در پرداخت نفقه زن ، نیازهای زن در نظر گرفته می شود و البته شأن خانوادگی وی ، میزان تحصیلات ، محل ست و مسائلی از این قبیل . بنابراین ، تعیین مقدار نفقه ماهیانه زن در هر پرونده ای با یکدیگر تفاوت دارد و این قاضی است که حکم می دهد که نفقه ماهیانه زن چقدر است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه میزان نفقه ز
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، به موجب ماده 1129 قانون مدنی ، " در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و اام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه " . بر اساس این ماده ، در صورتی که زن به دادگاه خانواده مراجعه کند و حکم عدم پرداخت نفقه را گرفته باشد ، با این وجود مرد باز هم نفقه ای نپردازد و یا از پرداخت
پدر یا مادری که میخواهد حضانت فرزند یا فرزندانش را در طلاق توافقی به عهده بگیرد باید با نکاتی در این زمینه آشنا باشد این نکات را در سایت خدمات حقوقی آی خدمت جستجو کنید 
در این بلاگ این نکات برای شما بازدید کننده گرامی جا داده شده است ودر معرض دید شما میباشد 
تکلیف حضانت فرزندان در طلاق توافقی
هنگامی‌که پدر و مادر از یکدیگر جدا می‌شوند، حضانت کودک (چه پسر چه دختر) تا سن هفت‌سالگی بر عهده‌ی مادر است؛ اما بعد از آن بر عهده‌ی پدر است. این موضوع
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، طبق این ماده ، " در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) ، تأمین می گردد " . بنابراین ، زن در مدت عده وفات شوهر خود که چهار ماه و ده روز است ، حق دریافت نفقه خواهد داشت . علاوه بر نفقه ای که زن می تواند در مدت عده وفات شوهرش دریافت کند ، بر اساس قانون می تواند برای نفقه گذشته خودش هم اقدام حقوقی انجام بدهد . چرا که نفقه زن به ع
زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند یا بدون اجازه شوهر و مجوز قانونی و دلیل محکمه پسند، منزل مشترک را ترک کند ولو اینکه به منزل نزدیکان خود مثل منزل پدرش برود در اینصورت مرد می تواند از دادن نفقه امتناع نماید البته در صورت اثبات عدم تمکین در دادگاه خانواده. نکته - موارد فوق الذکر نیاز به اثبات در دادگاه دارد و مرد نمی تواند به بهانه های مورد اشاره از پرداخت نفقه امتناع نماید.
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مادر می تواند برای مطالبه نفقه فرزند دختر و پسر خودش اقدام قانونی انجام دهد ، به این صورت که با تنظیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند برای مراجع قضایی صلاحیت دار یعنی شورای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده اقدام به مطالبه نفقه فرزند خود نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر بر روی لینک زیر کلیک کنید :  ww.heyvalaw.com/web/articles/view/1583/ن
یکساله که از خانومم جدا زندگی میکنم راضی به طلاق نمیشه بیماری ایشون رو از من پنهان کردند منم نمتونم زندگی کنم باهاش تمکین هم میکنه ماهیانه نفقه هم پرداخت میکنم آیا همین واریز مبلغ برای اینکه ایشون در عسرو حرج نباشند کافیه میشه بگین اینکه میگن زن تو عسر و حرجه میتونه طلاق بگیره چیه؟ اگه نفقه زنمو رو بدم بازم میتونه به عنوان عسر و حرج طلاق بگیره؟ متاسفانه تنها راه من اینکه به این صورت نگه دارم زنمو تا بیان برای طلاق توافقی

سلام عسروحرج هرگون
دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 134حجم فایل: 200 کیلوبایت دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوجتعداد صفحات : 134فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار وردمقدمه حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و دربارة موضوع آن کتاب های بسیاری نوشته شده است.در ادیان آسمانی و دین اسلام به حقوق، توجه خاصی شده است مانند حق الناس، حق همسایه، حق
درطلاق از طرف زن تا مادام که زن در عده است، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد. مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.
اجرت المثل و درخواست آن از طرف زن بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد تعیین میشود که حداقل آن از ۷ میلیون ریال طبق نظریه هائی که کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع میشود، لکن محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زو
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در ماده 1129 قانون مدنی نفقه و حق طلاق زن مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس این ماده ، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و اام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه شوهر حاکم را وادار به طلاق می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ب
نفقه در لغت به آن چیزی گفته می‌شود که انفاق می‌شود و در اصطلاح شرع، هزینه نیازمندی‌های متعارف زندگی است که پرداخت آن بر شخص واجب است.نفقه فرزندان از مسئولیت‌های مالی است که قانون برعهده پدر گذاشته است. براساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تا
سلامبا خواندن برخی سایت ها و اطلاعات حقوقی مهم که در زیر به ان ها اشاره شده امیدواریم بتوانیم به مشکلات شما کمک کرده باشیم .
اطاعاتی در مورد نفقه
سایتی در مورد خیار تبعض صفقه
خیار تبعض صفقه
نحوه محاسبه نفقه زن
نحوه چگونگی محاسبه نفقه
توضیحاتی در مورد خیار تبعض صفقه
خیار تبعض صفقه چیست
نفقه زن چه مقدار است
سایتی در مورد فرمول محاسبه نفقه زن
سایتی در مورد مثال خیار تبعض صفقه
اطلاعاتی در مورد اسقاط خیار تبعض صفقه
اسقاط خیار تبعض صفقه چیست
اط
گرفتن مهریه ونفقه از بزرگترین دقدقه های ن در امر طلاق توافقی است برای آشنایی با این امر وچگونگی گرفتن این دومهم به سایت خدمات حقوقی آی خدمت مراجعه کنید وبا مراحل آن آشنا شوید این مطلب را ما هم در اینجا با شما بیننده ی گرامی بلاگ به اشتراک گذاشته ایم 

طلاق توافقی و مهریه
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده‌ای با عنوان طلاق توافقی وجود ندارد، اما در دادگاه خانواده معمولا این نوع طلاق را در ‏قالب طلاق مبارات یا خلع قرار می‌دهند. طبق ما
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که پدر به فرزندان خود نفقه نپردازد ، به استناد ماده 6 قانون حمایت خانواده مادر می تواند دادخواستی تنظیم کرده و ضمن آن مطالبه نفقه فرزندان خود را درخواست کند . دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر برای نفقه زیر 5 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و برای نفقه بالای 5 میلیون تومان باید به دادگاه خانواده دادخواست داد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزن
به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، پرداخت مهریه از ترکه متوفی به این صورت است که زوجه می تواند مهریه خود را درصورتی که نبخشیده باشد و یا دریافت نکرده باشد از ترکه متوفی دریافت نماید بنابراین مطالبه مهریه از ارث شوهر فوت شده امکانپذیر است و همچنین زوجه برای مطالبه نفقه از ترکه شوهر فوت شده در صورتی که ثابت شود مرد در زمان حیاتش نفقه را پرداخت نکرده است نفقه قابل وصول است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد گرفتن نفقه و مهریه از ارث شوهر
سلامباز هم امروز با اطلاعات و سایت های مفید حقوقی در اختیار شما هستیم . امیدواریم این اطلاعات به شما برای حل مشکلات حقوقی کمک کند .
سایتی در مورد نفقه دختر عقد کرده
سایتی در مورد رجوع از هبه
هبه چیست
اطلاعاتی در مورد نفقه
سایتی در مورد رجوع کردن از هبه
نفقه دختر عقد کرده
سایتی در مورد استرداد هبه
استرداد هبه چیست
سایتی در مورد تکلیف نفقه در دوران عقد
نفقه و توضیحات آن
اطلاعاتی در مورد موارد رجوع از هبه
موارد رجوع
اطلاعاتی در مورد نفقه
اطل
در خصوص دادخواست طلاق با توجه به اینکه درخواست طلاق از سوی زوج یا
زوجه باشد قانونگذار قوانین خاصی برای هر یک را در قانون مدنی پیش بینی است
که در ذیل توضیح داده می شود برای مثال در صورتی که درخواست طلاق از سوی
زوج باشد دلیل موجه جهت دادخواست طلاق باید مطرح گردد زیرا که برخلاف
درخواست طلاق از سوی زوج (مرد) که حتی بدون دلیل به راحتی دادخواست طلاق
مورد پذیرش قرار می گیرد، متاسفانه شرایط در خصوص زوجه کاملاً متفاوت است و
پذیرش درخواست طلاق از سو
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در خصوص اینکه نفقه از چه زمانی به زن تعلق می گیرد ، به موجب ماده 1102 قانون مدنی ، " همین که عقد نکاح به طور صحت واقع شد ، رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود " . بنابراین ، می توان گفت که زن به محض اینکه عقد نکاح بسته شد ، استحقاق دریافت نفقه را دارد و به وی نفقه تعلق می گیرد . البته از جمله شرایط پرداخت نفقه به زن ، تمکین از سوی زن می باشد . بنابراین ،
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا برای شناسایی دادگاه صلاحیت دار برای مطالبه نفقه فرزند لازم است که این موضوع را در دو حوزه صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه بررسی کنیم . دادگاهی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست مطالبه نفقه فرزند را دارد ، دادگاه خانواده می باشد و  دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند را دارد نیز دادگاه محل اقامت خوانده است . به این معنا که خواهان برای مطالبه نفقه فرزند باید به
اگر در امر طلاق پشیمان شده اید ومیخواهید به همسر خود رجوع کنید باید در این باره کامل بدانید وقوانین مربوط به آن واثراتش را آگاه باشید پس به سایت چطور بروید ومفصلا در این باره بخوانید
ما هم این مطلب را در این بلاگ با شما به اشتراک گذاشته ایم
رجوع چیست و چه آثاری دارد؟
مراد از حق رجوع در طلاق رجعی آن است که مرد می‌­تواند در مدت عده بدون آنکه نیاز به عقد مجدد باشد با هر لفظ یا عملی به همسر خود بفهماند که او را مجددا به همسری خود پذیرفته ­است مشروط
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا برای شناسایی دادگاه صلاحیت دار برای مطالبه نفقه فرزند لازم است که این موضوع را در دو حوزه صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه بررسی کنیم . دادگاهی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست مطالبه نفقه فرزند را دارد ، دادگاه خانواده می باشد و  دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند را دارد نیز دادگاه محل اقامت خوانده است . به این معنا که خواهان برای مطالبه نفقه فرزند
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در قانون مدنی هیچگونه ماده ای میزان نفقه ماهانه زن را تعیین نکرده است . بلکه در پرداخت نفقه زن ، نیازهای زن در نظر گرفته می شود و البته شأن خانوادگی وی ، میزان تحصیلات ، محل ست و مسائلی از این قبیل . بنابراین ، تعیین مقدار نفقه ماهیانه زن در هر پرونده ای با یکدیگر تفاوت دارد و این قاضی است که حکم می دهد که نفقه ماهیانه زن چقدر است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه میزان نفقه ز
سلام امروز میخوایم  اطلاعات مفید حقوقی را در اختیار شما قرار دهیم . امیدواریم این مطالب برای شما مفید باشد .
اطلاعاتی در مورد نفقه
سایتی در مورد حضانت فرزند پسر
مواردی در مورد حقوق ن
مبلغ نفقه زن
حضانت فرزند پسر
مقدار نفقه زن
فرزند و حضانت آن
سایتی در مورد مبلغ نفقه
مقدار نفقه زن
اطلاعاتی در مورد حضانت
اطلاعاتی در موردحضانت پسر در طلاق
حضانت فرزند هنگام طلاق
اطلاعات مهم روانشناسی
حل مشکلات روانشناسی شما
موفق باشید .
 
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مادر می تواند برای مطالبه نفقه فرزند دختر و پسر خودش اقدام قانونی انجام دهد ، به این صورت که با تنظیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند برای مراجع قضایی صلاحیت دار یعنی شورای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده اقدام به مطالبه نفقه فرزند خود نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
ww.heyvalaw.com/web/articles/view/1583/نحوه-م
در ازدواج موارد حقوقی از جمله نفقه و مهریه و… مطرح
می شود. پرداخت موارد ذکر شده بر عهده زوج می باشد و در صورتی که قادر به پرداخت
هر یک از موارد نباشد، جریمه خواهد شد و زوجه می تواند از او شکايت کند.

نفقه شامل تمامی نیازهای متعارفی است که افراد در
طول زندگی با آن مواجه هستند که شامل خوراک، پوشاک، هزینه های درمانی و… می
شود . نفقه یکی از موارد حقوقی با اهمیت است و در لغت به معنای خرج روزانه از آن یاد
شده که از مهمترین وظایف مرد در زندگی مشترک محس
سلام امروز میخوایم  اطلاعات مفید روانشناسی را در اختیار شما قرار دهیم . امیدواریم این مطالب برای شما مفید باشد .
سایت حقوق مهم
اطلاعات مهمی در مورد نفقه
سایتی در مورد قرارداد رهن ، ماهیت و ارکان آن
اطلاعاتی در مورد قرار داد رهن
سایتی در مورد نفقه زن
سایتی در مورد حداقل میزان نفقه فرزند
سایتی در مورد ماهیت قرارداد رهن
میزان نفقه زن چه مقدار است
سایتی در مورد ارکان عقد رهن
مقدار نفقه فرزند و توضیحاتی در مورد آن
ارکان عقد رهن چیست
تعریف عقد ر
حقوق زوجه بر زوج فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 134حجم فایل: 200 کیلوبایت دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوجتعداد صفحات : 134فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار وردمقدمه حقوق
از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. در
مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و دربارة موضوع آن کتاب های بسیاری نوشته
شده است.در ادیان آسمانی و دین اسلام به حقوق، توجه خاصی شده است
مانند حق الناس، حق همسایه، حق همسر و … اسلام ب
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که پدر به فرزندان خود نفقه نپردازد ، به استناد ماده 6 قانون حمایت خانواده مادر می تواند دادخواستی تنظیم کرده و ضمن آن مطالبه نفقه فرزندان خود را درخواست کند . دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر برای نفقه زیر 5 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و برای نفقه بالای 5 میلیون تومان باید به دادگاه خانواده دادخواست داد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه دادخواست مطالبه نفقه
 
نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب
تحقیق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ایران پرتو اندازد
مشخصات فایل

تعداد صفحات
35

حجم
0 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی
doc

دسته بندی
فقه و حقوق اسلامی

توضیحات کامل
تحقیق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ایران پرتو اندازد. در این تحقیق تعاریف مربوط به نفقۀ اقارب در فصل کلیّات مورد بررسی قرار گرفته وسپس مباحث متعدد مربوط به نفقۀ اقارب از قبیل مصادیق ص
همان‌طور که از عبارت طلاق توافقی مشخص است، در این نوع طلاق همه چیز وابسته به توافق زن و شوهر است و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت و معینی برای حق و حقوق زوجین نمی‌توان عنوان کرد. در این نوع طلاق زوجین در تمامی زمینه‌های مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه، طلا و زیورآلات، هدایایی که به یکدیگر داده‌اند و حضانت فرزندان توافق می‌کنند و دادگاه نیز دقیقاً همین توافقات را در رأی خود ذکر می‌کند.در
اینکه زن بدون اجازه ی شوهر اجازه ی خروج از خونه رو ندارهبه تنهایی پتانسیل خروج من از دین رو داره!!!!!ولی قشنگیش میدونید چیه؟ علتش!الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم »[4].مردان سرپرست ن هستند، به خاطر برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه ایی که از اموالشان به ن می پردازند.علتش اینه که نفقه میدن! خرجی میدن!حالا حکم قضاییش چیه؟ زنی که بددن اجازه ی شوهر از خونه خ
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مادر می تواند برای مطالبه نفقه فرزند دختر و پسر خودش اقدام قانونی انجام دهد ، به این صورت که با تنظیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند برای مراجع قضایی صلاحیت دار یعنی شورای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده اقدام به مطالبه نفقه فرزند خود نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
ww.heyvalaw.com/web/articles/view/15
سلامباز هم امروز با اطلاعات و سایت های مفید حقوقی در اختیار شما هستیم . امیدواریم این اطلاعات به شما برای حل مشکلات حقوقی کمک کند .
اطلاعاتی در مورد طلاق
توضیحاتی در مورد طلاق
سایتی در مورد نفقه
نفقه زن شاغل
اطلاعاتی در مورد حقوق ن شاغل
سایتی در مورد قانون ملاقات فرزند قبل از طلاق
قانون ملاقات فرزند قبل از طلاق را توضیح دهید
سایتی در مورد مدت زمان ملاقات فرزند قبل از طلاق
سایتی در مورد نفقه زن کارمند
اطلاعاتی در مورد حق نی که کار میک
 از گذشته همواره مرد در زندگی شویی نقش حمایتی و وظیفه ی تأمین مالی خانواده را بر عهده دارد. می خواهیم در مورد قواعد و مبانی یکی از حقوق مهم مالی در زندگی شویی صحبت کنیم. 
  ۱. وظیفه تامین مالی خانواده با مرد است   بر اساس ماده‌ٔ ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست بر خانواده از خصایص شوهر است. ادارهٔ خانواده با مرد است و در اصطلاح حقوق، این یک قاعده‌ٔ امری است که با توافق افراد قابل تغییر نیست. ریاست بر خانواده اثراتی دارد که یکی از آن‌ها تأمین مال
سلام.من حدود یکسال است که ازخانه شوهرم آمدم بیرون و با حکم دادگاه ناشزه شدم.مهریه ام را هم به اجرا گذاشتم وحسابهای شوهرم توقیف شد وگرفتم.حالا طلاق میخام ولی شوهرم راضی نمیشود.ضمناشوهرم هیچیک ازشروط قباله ازدواج را ندارد.شنیدم پس ازگذشت مدتی بعلت عسروحرج میشه درخواست طلاق بدم.لطفا راهنمایی کنید این مدت چقدر است که بتونم بدون رضایت شوهرم طلاق بگیرم؟
➕پاسخ:سلام زن در ۳ موضع حق تقاضای طلاق دارد که عبارتند از عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، تحقق ش
حق طلاق زن
 
بر اساس قانون و عرف طلاق حق زوج مرد استت و هر زمان بخواهد می تواند زن زوجه را طلاق دهد. البته این قانون بدین معنا نیست که زوجه زن نتواند خود را مطلقه سازد. در واقع قانون به این شکل است که مرد برای درخواست طلاق نیازمند به ارائه ادله نیست اما زوجه یا زن اگر بخواهد درخواست طلاق بدهد می باید دلایل قانونی کافی و محکمه پسند به دادگاه ارائه دهد.
حال این کار یک وکیل مجرب است که بتواند ادله کافی برای قانع کردن قاضی و دادگاه جمع کند که ازجمله
طبق ماده۴ قانون حمایت ازخانوادهرسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح ۴ـ ازدواج مجدد ۵ ـ جهیزیه ۶ ـ مهریه ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸ ـ تمکین و نشوز ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ـ نسب ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا برای شناسایی دادگاه صلاحیت دار برای مطالبه نفقه فرزند لازم است که این موضوع را در دو حوزه صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه بررسی کنیم . دادگاهی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست مطالبه نفقه فرزند را دارد ، دادگاه خانواده می باشد و  دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند را دارد نیز دادگاه محل اقامت خوانده است . به این معنا که خواهان برای مطالبه نفقه فرزند
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا برای شناسایی دادگاه صلاحیت دار برای مطالبه نفقه فرزند لازم است که این موضوع را در دو حوزه صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه بررسی کنیم . دادگاهی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست مطالبه نفقه فرزند را دارد ، دادگاه خانواده می باشد و  دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند را دارد نیز دادگاه محل اقامت خوانده است . به این معنا که خواهان برای مطالبه نفقه فرزند
الف) ترک منزل شوهر
۱ – مطابق بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می شود و زن می تواند تقاضای طلاق کند.
۲ – مطابق بند شماره ۸ شروط چاپی عقد نامه (سند ازدواج) – به شرط امضا مرد –اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کند حتی کمتر از ۶ ماه متوالی  و یا ۶ ماه متوالی زندگی مشترک را ترک
به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، امین مکلف به حفظ و اداره اموال غایب است . به همین دلیل ، مصلحت شخص غایب باید رعایت شود و از حیف و میل شدن اموال او جلوگیری شود . در قانون مدنی و قانون امور حسبی برخی از وظایف امین اموال غایب مفقودالاثر ذکر شده است که از جمله آنها فروش اموال ضایع شدنی غایب ، پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه ، فروش ، رهن و اجاره دادن اموال غیر مفقول غایب و پرداخت دیون وی می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد وظایف و اختیارات
در طلاق گرفتن توافقی مهریه چه تکلیفی دارد؟ مهریه به هزینه ای می گویند که مرد زمان برگزار شدن عقد برای زوج خود پرداخت می کند یا وظیفه دارد آن را بپردازد.می توان مهریه برای پشتوانه زن محسوب شود. به دلیل اینکه پس از جدایی زوجین ، زن خسارت زیادی را می بیند.چون مرد بر اساس توانایی مخصوص بدنی معمولا می تواند در اجتماع تسلط بیشتری نسبت به زن داشته باشد.همچنین مردها برای انتخاب کردن همسر دیگر دارای امکانات زیادی می باشند.اما ن لقب بیوه می گی
از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می‌باشد. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می‌کند: زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود همچنین ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند م
محاسبۀ کسور حقوق و مزایانرم افزار حقوق و دستمزدنرم افزار حسابداریمحاسبۀ کسور حقوق و مزایاکسور قانونی : مواردی که قانون آشکارا اجازه کسر از حقوق و مزایا را داده است . این دسته از کسور عبارت است:حق بیمه سهم کارگر: به موجب ماده 148 قانون کار؛ کارفرما مکلف است کارگران را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید.حق بیمه شامل 7% سهم کارگر و 23 % سهم کارفرما می باشد.در لیست حقوق و دستمزد فقط بیمه سهم کارگر از جمع حقوق و دستمزد کسر می شود و سهم کارفرما در محاس
              هو نعم المولی و نعم الوکیل
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
با سلام؛
احتراماً- به استحضار میرساند به موجب سند ازدواج شماره 9957- 25/8/1377(تصویر مصدق پیوست) مشتکی عنه آقای همسر دائمی موکله خانم میباشد که مدت طولانی است زندگی مشترک (همسر و فرزندان) را رها کرده و هیچ گونه وجهی بابت مخارج یومیّه زندگی و نفقه به آنان پرداخت نمی نماید و بعلاوه به تکالیف شرعی و قانونی خویش عامل نیست.
بنا به مراتب، مستنداً به ماده 53 قانون حمای
نفقه در حقوق ایران
خانواده پایه اولیه زندگی
جمعی است و قانونمند بودن و سلامت آن نقش مهمی در تأمین سلامت،ثبات و تعالی جامعه
دارد.

دراین میان خداوند متعال برای حراست از این
بنیان با در نظر گرفتن طبیعت و تفاوتهای جسمی-روحی زن و مرد و لحاظ نمودن مصالح جامعه احکام و مقرراتی را تعیین نموده است. به علاوه قوانین ویژه ای در خصوص حفظ و
حمایت از حقوق و مصالح ن وضع نموده است.یکی از این قوانین که حقوق مهم مالی
ن است نفقه می باشد.

نفقه در لغت به معن
نفقه چیست؟معنی نفقه در قانون اسلامی در واقع عبارت است از کمک و انفاق و در واقع یکی از وظایف مرد است که باید به تامین همسر و خانواده خود از نظر تامین مسکن، تامین خوراک، پوشاک، هزینه های درمانی و … می باشد و با جاری شدن خطبه عقد دائم بر گردن مرد خواهد بود.مبلغ نفقهاگر در حال تحقیق درباره نفقه و مبلغ و میزان آن هستید و می خواهید بدانید که نحوه محاسبه آن به چه صورت انجام می گیرد، در واقع باید هزینه ای که برای آن براورد می شود بر حسب شرای
درخواست طلاق از طرف زن زمانی به نتیجه میرسد که یا وکالت طلاق دااشته8 باشد یا یکی از شرایط 12 گانه فانون رو شامل باشد. شرایط 12 گانه عبارتند از :اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و یا بیشتر.اعتیاد به مو
بسمه تعالی
سلام
 
سوال :
در چه مواردی قانون اجازه طلاق را به زن می‌­دهد ؟
پاسخ : 
 به­ لحاظ حقوقی طلاق یک ایقاع است، نه عقد. عقد به توافق دو اراده برای ایجاد یک رابطه حقوقی گفته می‌­شود. مانند عقد ازدواج؛ یعنی برای بوجود آمدن آن حتماً باید دو نفر وجود داشته باشند.
اما طلاق یک ایقاع است، برای بوجود آمدن آن یک نفر یا یک اراده لازم است، و آن­ هم اراده مرد است؛ مرد به ­موجب قانون هرگاه که بخواهد می‌­تواند زن خود را طلاق دهد، علّت آن ­­هم این است که
 با انعقاد قراردادی مقداری عایق به یک سازنده سردخانه فروختیم. بخشی از چک هایی را که برای پرداخت پول کالا داده بود نقد نشد. برای وصول وجه چکها شکايت کردیم. اما بدهکار به جای پرداخت پول به بازرسی وزارت بازرگانی و تعزیرات شکايت کرد و بعد از 2 سال مدعی شد کالا عیب داشت. بازرس بازرگانی 5 میلیون تومان کم فروشی در قرارداد 150میلیون تومانی نوشته، اما تعزیرات ما را به 250 میلیون تومان جریمه و خسارت محکوم کرد. تکلیف چیست؟ پاسخ : بدهکار در هر حال موظف به پرد
در طلاق گرفتن توافقی مهریه چه تکلیفی دارد؟مهریه به هزینه ای می گویند که مرد زمان برگزار شدن عقد برای زوج خود پرداخت می کند یا وظیفه دارد آن را بپردازد.می توان مهریه برای پشتوانه زن محسوب شود.به دلیل اینکه پس از جدایی زوجین ، زن خسارت زیادی را می بیند.چون مرد بر اساس توانایی مخصوص بدنی معمولا می تواند در اجتماع تسلط بیشتری نسبت به زن داشته باشد.همچنین مردها برای انتخاب کردن همسر دیگر دارای امکانات زیادی می باشند.اما ن لقب بیوه می گیرند.همی
در طلاق گرفتن توافقی مهریه چه تکلیفی دارد؟مهریه به هزینه ای می گویند که مرد زمان برگزار شدن عقد برای زوج خود پرداخت می کند یا وظیفه دارد آن را بپردازد.می توان مهریه برای پشتوانه زن محسوب شود.به دلیل اینکه پس از جدایی زوجین ، زن خسارت زیادی را می بیند.چون مرد بر اساس توانایی مخصوص بدنی معمولا می تواند در اجتماع تسلط بیشتری نسبت به زن داشته باشد.همچنین مردها برای انتخاب کردن همسر دیگر دارای امکانات زیادی می باشند.اما ن لقب بیوه می گیرند.همی
پایان نامه حقوق زوجه بر زوج
پایان نامه حقوق زوجه بر زوج
مقدمه: حقوق از جمله مقوله هایی است که در همه اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و درباره موضوع آن کتاب های بسیاری نوشته شده است. در ادیان آسمانی و دین اسلام به حقوق، توجه خاصی شده است مانند حق الناس، حق همسایه، حق همسر و … اسلام به حقوق زن توجه خاصی نشان داده است و تمام ننگ های دوران گذشته را از چهره زن پاک کرده است. البته اسلام برای تمام ابعاد زندگی انسان ب
دعاوی مربوط به طلاق
طلاق طبق ماده 1120 قانون مدنی، از زمره ی جهات فسخ نکاح بوده و عبارت است از انحلال عقد دائم است. طلاق ممکن است، حسب مورد به تقاضای شوهر یا زن و یا به درخواست و توافق طرفین واقع گردد. زن برابر مواد 1119 ، 1129 و 1130 همان قانون می تواند در موارد خاصی از جمله شرط وکالت در طلاق، وقوع عسر و حرج، استنکاف شوهر از تادیه نفقه و عدم امکان اام وی به انجام آن”، درخواست طلاق نماید.
مرد نیز وفق ماده 1130 قانون فوق مجاز به طلاق دادن همسرش است. تصمی
بررسی حقوقی شروط ضمن عقد به زبان ساده
.
شرط سوم
ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به صورتی که در شویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
.
در صورت وجود چنین مشکلی زن باید به استناد شرط سوم به دادگاه درخواست طلاق ارائه کند. این مساله باید در دادگاه از طریق ارجاع زوج به پزشکی قانونی اثبات گردد.
در صورت اثبات این مساله دادگاه رای به طلاق زوجه بدون اذن همسر با حفظ تمام حقوق مادی را خواهد داد.
.
محمود گنجوی 
وکیل رسمی دادگستری و مشاور حقوقی
  راه های ارتباطی
اختلاف بین زوجین می تواند منجر به طلاق شود که درخواست طلاق سه حالت دارد : حالت اول به صورت توافقی انجام میشود که در این حالت زوجین هیچ دخالتی در انجام کارهای دادگاه و طلاق ندارند و بدون حضور آنها و با داشتن وکیل طلاق کارها در عرض یک هفته انجام می شود در طلاق توافقی زوجین می توانند باهم توافق کنند که زوجه در ازای طلاق مهریه خود را ببخشد یا بخشی را گرفته  بخشی را ببخشد و همچنین در مورد بچه و دیگر موارد توافق نمایند.حالت دوم درخواست طلاق از طرف
نمی دونم یعنی چی 
اعصابم خرده 
دلم نمیخواد ازدواج کنم 
اصلا دلم نمیخواد ازدواج کنم 
که برم ز ی ر یک مرد که قراره نفقه م رو بده؟ مگه ندارم نفقه؟ که غذا بده؟ ندارم مگه؟ لباس بده! ندارم مگه؟ 
که بعد بشه آقا بالاسرم!؟ مگه خودم بی عرضه ام؟ 
که بعد بگه این کار رو بکن اون کار رو نکن 
مگه خودم بی عقلم؟ 
که بعد بذاره یا نذاره که سرکار برم یا نرم 
یا پولم رو چکار کنم یا نکنم 
یا کی رو دعوت کنم یا نکنم 
که آرایش کنم یا نکنم 
که هرررچی! 
چرا؟ 
واقعا چرا؟ 
برا
اختلاف بین زوجین می تواند منجر به طلاق شود که درخواست طلاق سه حالت دارد : حالت اول به صورت توافقی انجام میشود که در این حالت زوجین هیچ دخالتی در انجام کارهای دادگاه و طلاق ندارند و بدون حضور آنها و با داشتن وکیل طلاق کارها در عرض یک هفته انجام می شود در طلاق توافقی زوجین می توانند باهم توافق کنند که زوجه در ازای طلاق مهریه خود را ببخشد یا بخشی را گرفته بخشی را ببخشد و همچنین در مورد بچه و دیگر موارد توافق نمایند.
حالت دوم درخواست طلاق از طرف زو
گاهی در شکایات کیفری که علیه ما مطرح می شود، حکمی به ضرر ما صادر می شود، این حکم قطعی نیست و می توان به طرق مختلف نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرد و موجب توقف اجرای حکم کیفری شد.حکم کیفری؟شکايت کیفری را، باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برده شود و پس از انجام تحقیقات در کلانتری و بعد از آن در دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده شود. اگر بروز جرم برای دادگاه اثبات شود، دادگاه برای مجرم مجازات تعیین می کند. به این حکم که از سوی دادگاه
اختلاف بین زوجین می تواند منجر به طلاق شود که درخواست طلاق سه حالت دارد : حالت اول به صورت توافقی انجام میشود که در این حالت زوجین هیچ دخالتی در انجام کارهای دادگاه و طلاق ندارند و بدون حضور آنها و با داشتن وکیل طلاق کارها در عرض یک هفته انجام می شود در طلاق توافقی زوجین می توانند باهم توافق کنند که زوجه در ازای طلاق مهریه خود را ببخشد یا بخشی را گرفته  بخشی را ببخشد و همچنین در مورد بچه و دیگر موارد توافق نمایند.
حالت دوم درخواست طلاق از طرف
در دادگاه خانواده اصل بر تمکین زن است و زمانی ادعای مرد پذیرفته می‌شود که دلایل زن غیرموجه باشند. در صورت غیرموجه بودن دلایل حکم بازگشت زن به محل زندگی مشترک صادر می‌شود. برای هر کدام از ادعاهای زن و مرد دلایل موجه و محکم نیاز است و باید ادعای خود را به دادگاه اثبات کنند. یکی از راه های اثبات اعتراف یکی از زوجین مبنی بر درست بودن حرف همسرش است. همچنین اگر مرد بتواند در قالب صدا یا تصویر ضبط شده‌ای ثابت کند که همسرش صراحتا بیان کرده حاضر به تم
در دادگاه خانواده اصل بر تمکین زن است و زمانی ادعای مرد پذیرفته می‌شود که دلایل زن غیرموجه باشند. در صورت غیرموجه بودن دلایل حکم بازگشت زن به محل زندگی مشترک صادر می‌شود. برای هر کدام از ادعاهای زن و مرد دلایل موجه و محکم نیاز است و باید ادعای خود را به دادگاه اثبات کنند. یکی از راه های اثبات اعتراف یکی از زوجین مبنی بر درست بودن حرف همسرش است. همچنین اگر مرد بتواند در قالب صدا یا تصویر ضبط شده‌ای ثابت کند که همسرش صراحتا بیان کرده حاضر به تم
وکیل خانواده در البرز
وکیل خانواده در البرز
خدمات حقوقی زیادی را یک وکیل خانواده در البرز می تواند به موکل ارائه دهد که در این بخش برخی موارد را به صورت کلی اعلام می کنیم بطور مثال طلاق , طلاق توافقی , گرفتن مهریه , اثبات زوجیت , انکار زوجیت ,اثبات کفالت , تعدیل نفقه , طلاق به در خواست زوج , طلاق به در خواست زوجه , گواهی عدم امکان سازش , اثبات رجوع , ثبت واقعه طلاق , اذن یا اجازه ازدواج , اام به ثبت ازدواج, اعلام تمکین , اعلام نشوز , فسخ نکاح , اجازه ا
چه زمانی زن می‌تواند جداگانه از شوهر خود زندگی کند؟
طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند الا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده 1107قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن منا
طلاقها متفاوتند وشرایط وانواع مختلفی دارند که اگر میخواهید بیشتر بدانید باید به سایت خوب باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید ما قسمتی از مطالب این سایت را در این بلاگ برای آگاهی شما بازدید کننده ی عزیز آورده ایم

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات 
چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق ه
مرور زمان تعقیب وصدور حکم:
((تعریف)):
آن مدت زمان قانونی که اگر سپری شود و اقدام تحقیقی و تعقیبی آغاز نشود یا بعد از آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی حکم صادر نشود ، عمل مشمول مرور زمان شده ومجازاتش ساقط می شود.

مبدا شروع مرور زمان تعقیب و رسیدگی
1مرور زمان تعقیب : مدت های مذکور از زمان وقوع جرم محاسبه می شود. یعنی از زمان وقوع جرم ، چند سال تعقیبی صورت نگرفته باشد.
در جرم آنی : از روز ارتکاب ، مرور زمان تعقیب شروع می شود.
در جرم مستمر: از لحظه قطع استمرا
دومین قسط طلب کی‌روش پرداخت شد


دومین قسط طلب کی‌روش پرداخت شد
خبرگزاری فارس: کارلوس کی‌روش چندی پیش در مصاحبه‌ای گلایه آمیز از مسئولان فدراسیون اعلام کرد در صورت عدم پرداخت طلب 900 هزار دلاری‌اش از فدراسیون فوتبال ایران شکايت خواهد کرد که همین موضوع باعث شد تا مسئولان فدراسیون برای طلب سرمربی سابق تیم ملی اقدام کنند.
مسئولان فدراسیون فوتبال در توافق با وکیل کارلوس کی‌روش تصمیم گرفتند که طلب سرمربی پرتغالی را در 6 قسط 150 هزار دلاری به
قضات محترم ومعظم دادگاه تجدید نظر استان بااحترام به عرض می رسانم حکم صادره از شعبه .دادگاه حقوقی برخلاف موازین شرعی وقانونی اصدار یافته وموارد آن به شرح ذیل می باشد: ۱-اینجانب درهیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نداشته ام و هیچ کدام از ابلاغات به من حضوراً ابلاغ نگردیده است لذا جای بسی تعجب دارد که چگونه دادگاه محترم بدوی حکم صادره را حضوری تلقی نموده است وقابل تجدید نظرخواهی؟ به صراحت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم د
در طلاق از طرف زن، زن حق وحقوقی دارد که مهریه، نفقه و اجرت‎المثل از جمله آن‎هااست و به محض عقد نکاح، زن مالک آن‎ها می‎شود.بر
اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، حق طلاق به مرد داده شده و بر اساس
این قانون مرد هر زمان بخواهد،”حتی در صورت مخالفت زن” می‎تواند زن خود را
طلاق دهد اما زن برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر، باید یکی از شروط 12
گانه قانون مدنی را که در زیر شرح داده شده است، داشته باشد.شرایط طلاق از طرف زن:در موارد 12 گانه زیر طلاق می
پس از تنش‌هایی که در چند وقت اخیر بین مربیان سابق تیم پرسپولیس با مسئولان این باشگاه رخ داد در نهایت طرفین همدیگر را تهدید کردند که علیه یکدیگر شکايت خواهند کرد. در همین رابطه شکايت برانکو سرمربی پرسپولیس و دستیاران کرواتش به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مالی‌شان به فیفا رسید و حالا باشگاه پرسپولیس باید منتظر یک پرونده جنجالی دیگر باشد.برانکو و دستیارانش که این روز‌ها همراه با الاهلی عربستان در اردوی اتریش حضور دارند پیگیری شکايت از پرسپول
نفقه چیست؟معنی نفقه در قانون اسلامی در واقع عبارت است از کمک و انفاق و در واقع یکی از وظایف مرد است که باید به تامین همسر و خانواده خود از نظر تامین مسکن، تامین خوراک، پوشاک، هزینه های درمانی و … می باشد و با جاری شدن خطبه عقد دائم بر گردن مرد خواهد بود.مبلغ نفقهاگر در حال تحقیق درباره نفقه و مبلغ و میزان آن هستید و می خواهید بدانید که نحوه محاسبه آن به چه صورت انجام می گیرد، در واقع باید هزینه ای که برای آن براورد می شود بر حسب شرای
دانلود مجانی دیه
برای دریافت دیه با کیفیت علمی بالا کلیک کنید.
با ما باشید و از مقالات پیرامون دیه استفاده نمایید.
On this page, articles related to دیه are viewed.
آیا میدانید دیه چیست و چگونه ایجاد میشود؟
با مشاهده فایل های پیرامون دیه لذت ببرید.
دانلود رایگان دیه
با استفاده از منابع خارجی پیرامون دیه کیفیت پژوهش خود را چندین برابر نمایید.
Buy Internet Files دیه easily.
We will place this new package دیه soon on this page.
دارایی خود را صرف خرید کتاب های گران قیمت ننمایید. مجموعه نظریات
هرگاه شاکی از شکايت خود منصرف شود میتواند تقاضای استرداد دادخواست نماید.چنانچه پاسخ طرف شکايت واصل نشده باشد امکان طرح مجدد همان دعوا در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.اما اگر لایحه طرف شکايت به شعبه رسیده باشد قرار سقوط شکايت صادر شده و همان شکايت مجددا قابل طرح نیست.
موجبات طلاق در حقوق ایران عبارتند از: اراده مرد در طلاق ، طلاق به درخواست زن و توافقیدرخواست از جانب مرد: به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می تواند از دادگاه درخواست طلاق زوجه را بنماید. در این صورت بعد از تشریفات مقرر، دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش در این باره نموده و مرد گواهی را تقدیم دفاتر نموده و در آنجا با حضور دو مرد عادل صیغه جاری می گردد.لازم به یادآوری است اگرتمام شرایط ماهوی رعایت شود ولی ثبت نگردد صحیح بوده
اگر به طلاق غیابی فکر میکنید وتصمیمتان بر این امر است لازم است با در نظر گرفتن تمام شرایط این طلاق وارد این مرحله شوید با مطالعه سایت چطور در این باره کامل بخوانید وبا آگاهی کامل اقدام کنید
ما هم این مطلب خوب را در این بلاگ گذاشته ایم
شرایط طلاق غیابی چیست؟
ازدواج یکی از نیازهای طبیعی انسان است که با مسئولیت و ایجاد حق و تکلیف همراه است. قانون‌گذار به پیروی از شرع برای تخلف از تکلیف در زندگی مشترک شویی ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است ک
 شادم که با شکايت تلخی که داشتم در باغ عشق، دانه نفرت نکاشتم  بیگانگان اگرچه به من زخم میزنند  اما رفیق، از تو توقع نداشتم . نگذاشتی سری بگذارم به شانه‌ات  ای کاش میگذشتی و سر میگذاشتم . شکر خدا که موجب خوشنامی من است  نامت که بر کتیبه قلبم نگاشتم ای شعر تازه، اینهمه تکرار را ببخش ! بی روی دوست، ذوق چنانی نداشتم سجاد_سامانی
روزی روزگاری در میان مردم مرسوم بود که:《مهریه را کی داده و کی گرفته است》بعد از مدتی دیده شد که عده زیادی مهریه را میگیرند و طرف مقابل هم نمی‌تواند ندهد. در این دوره گفته می‌شد:《مهریه را بگذار اجرا، سه سوت میندازنش زندان》اما وضعیت این روزها کمی متفاوت هست؛ بعد از افزایش قیمت طلا و سکه و زیاد شدن زندانی‌های مهریه، قوه قضائیه تصمیم گرفته که شوهری که مهریه پرداخت نمی‌کند را زندانی نکند.
در نتیجه طرح دعوای مطالبه مهریه از طریق دادگاه
به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، قرارداد کار مانند سایر قراردادها دارای اصول و شرایطی است که طرفین مکلف به انجام آن هستند . از جمله اصولی که باید در قرارداد کار ذکر گردد عبارت است از : مشخص کردن نوع کار ، حقوق و دستمزد ، ساعات کار ، محل انجام کار و غیره . گاهی با وجود ذکر میزان حقوق در قرارداد ممکن است کارفرما حق السعی کارگر را نپردازد و یا قراردادی منعقد نکند و حق السعی کارگر را پرداخت نکند . شکايت از کارفرما بابت حقوق بدین صورت است که کارگر ا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها